Posadzki betonowe

Posadzki betonowe


Podbudowę posadzki betonowej stanowi zwykle warstwa gruntowa lub wylewka betonowa z chudego betonu. Grunt pod posadzką należy wykonać z duża dokładnością i precyzją, dbając o właściwe zagęszczenie.

Posadzki betonowe - podbudowa posadzki

Grubość warstwy z chudego betonu B-10 lub B-15 zależy od założonych obciążeń ale nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Posadzki betonowe wymagają dobrze wykonanej takiej warstwy, gdyż gwarantuje to odpowiednie zabezpieczenie podbudowy płyty głównej, a jego równość przekłada się na równość grubości płyty nośnej. Gwarantuje to nam optymalne wykorzystanie masy betonowej płyty głównej. Dokładność wykonania tzw. "chudziaka" powinna wynosić 2 cm.

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo

Wykonywane przez nas posadzki betonowe są tak zwanymi "posadzkami pływającymi", gdyż oddzielone są od podłoża warstwą foli PE. Jest ona stosowana w celu zmniejszenia tarcia między posadzką a podłożem. Jeśli występuje konieczność ułożenia poziomej izolacji termicznej stosujemy warstwę styropianu FS 30. Cała płyta musi być oddylatowana od wszystkich elementów konstrukcyjnych pomieszczenia. Na tak przygotowane podłoże wylewamy beton zbrojony włóknami stalowymi i polipropylenowymi. Ilość zbrojenia wynika bezpośrednio z wymagań jakie stosowane są posadzce.

Posadzki betonowe - impregnacja posadzki

Po zatarciu na świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą ręcznego opryskiwacza roztwór żywicy akrylowej Bauseal Enduro. Stworzona jest cienka powłoka chroniąca przed zbyt szybką utratą wody niezbędnej w procesie wiązania betonu. Impregnacja ma również na celu osiągnięcie kilku czynników, których wymagają posadzki betonowe, aby jak najdłużej zachowały dobry stan:
  • pielęgnacji betonu
  • utwardza beton
  • eliminacji pylenia posadzki
  • zwiększenia wytrzymałości powierzchniowej
  • zwiększenia odporności na agresję chemiczną

Dylatacje posadzki betonowej

Szczeliny dylatacyjne przeciw skurczowe wykonywane są w młodym betonie przy użyciu piły diamentowej.