Innowacyjne rozwiązania

Firma Magropol

Firma Impuls Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej, ul. Piłsudskiego 14c, zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAGROPOL Sp. z o.o., prace budowlane związane z wykonaniem betonowej posadzki przemysłowej powierzchniowo utwardzanej na inwestycji: „Ośrodek zarybiania wodnego w miejscowości Świnna Peręba”

W ramach kontraktu firma IMPULS SP. z o.o. wykonała następujące roboty budowlane:

  • Prace przygotowawcze przed wykonaniem posadzki;

  • Wyłożenie foli budowlanej oraz pianki dylatacyjnej po obwodzie;

  • Wylanie betonu posadzkowego;

  • Zatarcie na gładko wraz z utwardzaniem;

  • Nacięcie dylatacji

Powierzchnia posadzki” 1320m2

Dysponując wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz bardzo dobrą organizacją pracy, firma IMPULS Sp. z o.o. wykonała wyżej wymienione prace z należytą starannością, terminowo i bardzo dobrze pod względem jakościowym.

Firm IMPULS Sp. z o.o. spełniła nasze wszystie oczekiwania i z pełną odpowiedzialnością mogę polecić ją jako wykonawcę beronowych posadzek przemysłowych.