Innowacyjne rozwiązania

Firma Atal

List referencyjny

Firma IMPULS SP. z o.o. z siedzibą w LImanowej, ul. Piłsudskiego 14 c, zrealizowała dla ATAL S. A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn prace związane z wykonaniem betonowej posadzki przemysłowej powierzchniowo utwardzanej na inwestycji: Bronowice Residence, ul Chełmińskiego 130, 31-340 Kraków.

W ramach kontraktu IMPULS SP. z o.o. wykonała następujące roboty budowlane:

1. Prace przygotowawcze;
2. Wyłożenie foli budowlanej oraz pianki dylatacyjnej po obwodzie ;
3. Wylanie betonu posadzkowego ;
4. Zatarcie na gładko wraz z utwardzeniem ;
5. Nacięcie dylatacji ;
6. Wypełnienie dylatacji ;
7. Powierzchnia posadzki: 4 276 m2

Dysponując wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz bardzo dobrą organizacją pracy, firma IMPULS Sp. z o.o. wykonała wyżej wymienione prace z należytą starannością, terminowo i bardzo dobrze pod względem jakościowym. Doradztwo techniczne kadry kierowniczej było profesjonalne oraz fachowe dlatego z całą pewnością firmę IMPULS Sp. z o.o. można polecić jako wiarygodnego wykonawcę.